Notice: Use of undefined constant KATALOG - assumed 'KATALOG' in /home/invisio/domains/milosz.wydawnictwoliterackie.pl/public_html/index.php on line 4

Notice: Use of undefined constant APPKATALOG - assumed 'APPKATALOG' in /home/invisio/domains/milosz.wydawnictwoliterackie.pl/public_html/index.php on line 5
Książki Miłosza

2011

Miłosz Cz., Rodzinna Europa, wydanie poza seriami (format a5)

Miłosz Cz., Wyprawa w dwudziestolecie, wydanie poza seriami (format a5)

Miłosz Cz., Spiżarnia literacka [Dzieła zebrane, Wyd. wspólne Wydaw. Literackiego i Społecznego Instytutu Wydawniczego Znak]

 

2010

Miłosz Cz.,Zniewolony umysł [Lekcja Literatury z W. Boleckim], wznowienie (format a5)

Miłosz Cz.,Abecadło,  wydanie poza seriami (format a5)

Miłosz Cz., Rozmowy polskie 1999-2004 [Dzieła zebrane, Wyd. wspólne Wydaw. Literackiego i Społecznego Instytutu Wydawniczego Znak]

 

2009

Miłosz Cz., Dolina Issy [Lekcja Literatury z M. Zaleskim], wznowienie (format a5)

Miłosz Cz., Legendy nowoczesności: eseje okupacyjne. Listy-eseje Jerzego Andrzejewskiego i Czesława Miłosza [Dzieła zebrane, Wyd. wspólne Wydaw. Literackiego i Społecznego Instytutu Wydawniczego Znak]

 

2006

Miłosz Cz., Rozmowy polskie 1979-1998 [Dzieła zebrane, Wyd. wspólne Wydaw. Literackiego i Społecznego Instytutu Wydawniczego Znak]

 

2004

Miłosz Cz., Spiżarnia literacka

Miłosz Cz., Świadectwo poezji: sześć wykładów o dotkliwościach naszego wieku [Dzieła zebrane, Wyd. wspólne Wydaw. Literackiego i Społecznego Instytutu Wydawniczego Znak]

 

Mickiewicz A., Ballady i romanse, wstęp Cz. Miłosz, W dworach i zaściankach [Lekcja Literatury]

Yeats W.B., Odjazd do Bizancjum. Wieża, przekł. i wstęp Cz. Miłosz [tekst równol. ang., pol.]

 

2003

Miłosz Cz., Fiut A., Autoportret przekorny. Rozmowy z Czesławem Miłoszem, rozmowy przeprowadził A. Fiut [Dzieła zebrane, Wyd. wspólne Wydaw. Literackiego i Społecznego Instytutu Wydawniczego Znak]

Miłosz Cz., Księgi biblijne: przekłady z języka greckiego i hebrajskiego [Dzieła zebrane, Wyd. wspólne Wydaw. Literackiego i Społecznego Instytutu Wydawniczego Znak]

 

2002

Miłosz Cz., Abecadło, zawiera również: Cz. Miłosz, Przypis po latach [Dzieła zebrane, Wyd. wspólne Wydaw. Literackiego i Społecznego Instytutu Wydawniczego Znak]

Miłosz Cz., Dolina Issy, posłowie M. Zaleski, Chłopiec imieniem Tomasz [Lekcja Literatury].

Miłosz Cz., Orfeusz i Eurydyka [tekst równol. pol., ang., niem., ros., szw.]

Miłosz Cz., Gorczyńska R., Podróżny świata: Rozmowy [Dzieła zebrane, Wyd. wspólne Wydaw. Literackiego i Społecznego Instytutu Wydawniczego Znak]

 

Kultura masowa, wybór, tłum., przedm. Cz. Miłosz; zawiera również: Cz. Miłosz, Pytania do dyskusji

 

2001

Miłosz Cz., Prywatne obowiązki, zawiera również: Cz. Miłosz, Przypis po latach [Dzieła zebrane, Wyd. wspólne Wydaw. Literackiego i Społecznego Instytutu Wydawniczego Znak]

Miłosz Cz., Rodzinna Europa, zawiera również: Cz. Miłosz, Przypis po latach [Dzieła zebrane, Wyd. wspólne Wydaw. Literackiego i Społecznego Instytutu Wydawniczego Znak]

Miłosz Cz., Traktat poetycki z moim komentarzem, zawiera również: Cz. Miłosz, Od autora [tekst komentarza tłumaczony z ang.]

 

Iwaszkiewicz J., Noc w polu, wybór i wstęp Cz. Miłosz,Od wiernego wielbiciela; zawiera również: Cz. Miłosz, Wybierając wiersze Jarosława Iwaszkiewicza na wieczór jego poezji w Teatrze Narodowym [Lekcja Literatury]

 

2000

Miłosz Cz., Dolina Issy, zawiera również: Cz. Miłosz, Przypis po latach [Dzieła zebrane, Wyd. wspólne Wydaw. Literackiego i Społecznego Instytutu Wydawniczego Znak]

Miłosz Cz., Widzenia nad Zatoką San Francisco, zawiera również: Cz. Miłosz, Przypis po latach [Dzieła zebrane, Wyd. wspólne Wydaw. Literackiego i Społecznego Instytutu Wydawniczego Znak]

 

Herbert Z., Selected Poems / Poezje wybrane, tłum. m.in. Cz. Miłosz [wyd. 2; Seria Dwujęzyczna]

 

1999

Miłosz Cz., Cose poco / Tak mało [tekst równol. wł., pol.; Seria Dwujęzyczna]

Miłosz Cz., Dolina Issy, posłowie M. Zaleski, Chłopiec imieniem Tomasz [Lekcja Literatury]

Miłosz Cz., Gabe / Dar, posłowie autora [tekst równoległy niem., pol.; Seria Dwujęzyczna]

Miłosz Cz., Poezje, oprac. M. Stala, posłowie M. Stala, Ekstaza o wschodzie słońca [Klasycy Nowoczesnej Literatury; t. 2]

Miłosz Cz., Selected poems / Poezje wybrane, posłowie autora[tekst równol. ang., pol.; Seria Dwujęzyczna]

Miłosz Cz., Świat (Poema naiwne), posłowie H. Vendler, Świat już doskonały (tłum. M. Rusinek) [tekst częściowo tłumaczony z ang.]

Miłosz Cz., Świat (Poema naiwne), posłowie H. Vendler [reprint]

Miłosz Cz., Wyprawa w dwudziestolecie

Miłosz Cz., Zniewolony umysł, zawiera również: Cz. Miłosz, Przypis po latach; K. Jaspers, O książce Miłosza [Dzieła zebrane, Wyd. wspólne Wydaw. Literackiego i Społecznego Instytutu Wydawniczego Znak]

Miłosz Cz., Zniewolony umysł, zawiera również: Strach przed odpłynięciem okrętu / z Cz. Miłoszem rozmawia W. Bolecki[Lekcja Literatury]

 

Gorczyńska R., Portrety paryskie, rozmowy m.in. z Cz. Miłoszem

 

Herbert Z., Selected Poems / Poezje wybrane, tłum. m.in. Cz. Miłosz [Seria Dwujęzyczna]

Poznawanie Herberta. Cz. 2, wybór i wstęp A. Franaszek, aut. m.in. Cz. Miłosz

Słowacki J., Godzina myśli, przedm. Cz. Miłosz [wyd. 2 zm.; Lekcja Literatury]

Tuwim J., Bal w operze, przedm. Cz. Miłosz [Lekcja Literatury]

 

1998

Miłosz Cz., Abecadło Miłosza

Miłosz Cz., Dolina Issy, posłowie M. Zaleski, Chłopiec imieniem Tomasz [Lekcja Literatury]

Miłosz Cz., Gabe / Dar, posłowie autora [tekst równol. niem., pol., Seria Dwujęzyczna]

Miłosz Cz., Inne abecadło

Miłosz Cz., Selected poems / Poezje wybrane, posłowie autora [tekst równol. ang., pol.; Seria Dwujęzyczna]

Miłosz Cz., Traktat moralny. Traktat poetycki,oprac. A. Fiut; zawiera również: Pokochać sprzeczność / z Cz. Miłoszem rozmawiają A. Fiut, A. Franaszek [Lekcja Literatury]

 

Apokalipsa św. Jana, tłum. z grec. Cz. Miłosz, przedm. tłumacza [Przekłady Biblijne Czesława Miłosza]

Ewangelia według Marka, tłum. z grec. Cz. Miłosz, słowo wstępne tłumacza [Przekłady Biblijne Czesława Miłosza]

Księga Hioba, tłum. z hebr. Cz. Miłosz, wstęp J. Sadzik [Przekłady Biblijne Czesława Miłosza]

Księga Mądrości, tłum. z grec. i komentarzem opatrzył Cz. Miłosz [Przekłady Biblijne Czesława Miłosza]

Księga Psalmów, tłum. z hebr. Cz. Miłosz, wstęp J. Sadzik [Przekłady Biblijne Czesława Miłosza]

Księgi Pięciu Megilot, tłum. z hebr. i grec. Cz. Miłosz, przedm. tłumacza [Przekłady Biblijne Czesława Miłosza]

 

1997

Miłosz Cz., Abecadło Miłosza

Miłosz Cz., Selected poems / Poezje wybrane [wyd. 2, tekst równol. ang., pol.; Seria Dwujęzyczna]

 

1996

Miłosz Cz., Legendy nowoczesności: eseje okupacyjne. Listy-eseje Jerzego Andrzejewskiego i Czesława Miłosza, słowo wstępne J. Błoński; zawiera również: Cz. Miłosz, Eseje warszawskie; Miłosz Cz., Przedmowa do listów

Miłosz Cz., Selected poems / Poezje wybrane [tekst równol. ang., pol.; Seria Dwujęzyczna]

Miłosz Cz., Traktat moralny. Traktat poetycki, oprac. A. Fiut; zawiera również: Pokochać sprzeczność / z Cz. Miłoszem rozmawiają A. Fiut, A. Franaszek [Lekcja Literatury]

 

Słowacki J., Godzina myśli, przedm. Cz. Miłosz, Starajmy się zrozumieć [Lekcja Literatury]

 

1994

Miłosz Cz., Rodzinna Europa [wydanie przejrzane przez autora, ABC - Klasyka dla Każdego]

Miłosz Cz., Fiut A., Czesława Miłosza autoportret przekorny, rozmowy przeprowadził A. Fiut

 

Baudelaire Ch., Kwiaty zła, wybór M. Leśniewska, J. Brzozowski, red. i posłowie J. Brzozowski, tłum. m. in. Cz. Miłosz[Seria Dwujęzyczna]

Czechowicz J., Przez Kresy: wybór wierszy i przekładów, wybór P. Szewc, przedm. Cz. Miłosz, Józef Czechowicz [ABC – Klasyka dla Każdego]

 

1993

Miłosz Cz., Dolina Issy [ABC - Klasyka dla Każdego]

 

1992

Gorczyńska R. [Czarnecka E.], Podróżny świata. Rozmowy z Czesławem Miłoszem. Komentarze

 

1991

Baudelaire Ch., Kwiaty zła, wybór M. Leśniewska, J. Brzozowski, red. i posłowie J. Brzozowski, tłum. m.in. Cz. Miłosz[wyd. 2]

 

1990

Baudelaire Ch., Kwiaty zła, wybór M. Leśniewska, J. Brzozowski, red. i posłowie J. Brzozowski, tłum. m.in. Cz. Miłosz

 

1989

Miłosz Cz., Dolina Issy [Dzieła]

Miłosz Cz., Hymn o perle [wyd. 2]

Miłosz Cz., Widzenia nad Zatoką San Francisco [Dzieła]

 

Eliot T.S., Jałowa ziemia, tłum. Cz. Miłosz[tekst równol. ang., pol.]

 

1988

Miłosz Cz., Nieobjęta ziemia

Miłosz Cz., Wiersze, t. I-II [wyd. 2]

 

Fiut A., Czesława Miłosza autoportret przekorny, rozmowy przeprowadził A. Fiut

Auden W.H., Poezje, wybrał i posłowiem opatrzył L. Elektorowicz, tłum. m.in. Cz. Miłosz

 

1985

Miłosz Cz., Wiersze, t. I-II [wyd. 1 dodr.]

 

1984

Miłosz Cz., Wiersze, t. I-II [Dzieła zebrane]

 

1983

Miłosz Cz., Hymn o perle

 

Milosz O., Wybór poezji, wybór i oprac. M. Leśniewska, tłum. m.in. Cz. Miłosz; zawiera również Głosy Cz. Miłosza o Oskarze Miłoszu zestawione przez A. Fiuta

 

1981

Miłosz Cz., Dolina Issy

 

Fiut A., Rozmowy z Czesławem Miłoszem

 

1978

Eliot T.S., Poezje, wybór M. Sprusiński, tłum. m. in. Cz. Miłosz

Szleyen Z., Z Hiszpanią w sercu. Poeci hiszpańskiej walki i nadziei. Antologia, tłum. m.in. Cz. Miłosz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
grafika: GACO Promotions | wykonanie: YELLOWTEAM.PL